Cultuur

De  cultuur-doelstelling van de stichting is het (mede) financieren van activiteiten welke de deelname van in het bijzonder jongeren (± 5 - 25 jaar) op het gebied van literatuur, klassieke  muziek en beeldende kunst binnen Nederland bevorderen. (Individuele) studie- en reisbeurzen vallen niet binnen de doelstelling.

Aanvraagprocedure
  • Controleert u eerst bij de criteria of uw aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie. 
  • Het aanvragen van een bijdrage start met het invullen en versturen van het aanvraagformulier
  • Naar aanleiding van dit formulier wordt beoordeeld of u wordt uitgenodigd tot het insturen van de volledige aanvraag.
  • Indien u wordt uitgenodigd, kunt u aan de hand van de checklist controleren of uw aanvraag volledig is en gereed voor verzending.

Per jaar is voor cultuur ca. € 1.900,= beschikbaar.
Per vergadering ca. € 950,=.

Toekenningen

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok